Ondare
Lagunak

Ondare-elkartea gure ondarea ezagutu, zabaldu eta zaintzeko.

Comunidad para conocer, difundir y conservar nuestro patrimonio.

Zer da Ondare Lagunak?

¿Qué es Ondare Lagunak?

Ondare Lagunak elkarteak gure ondarea ezagutu, zabaldu eta kontserbatzea du helburu, baita arlo horretan lan egiten duten eta ondareaz alderdi eta alderdi guztietan gozatzen duten eragileei laguntzea ere.

Ondare Lagunak es una comunidad cuyo objetivo es conocer, difundir y conservar nuestro patrimonio, así como ayudar a los agentes que trabajan en este ámbito y disfrutan del patrimonio en todas sus vertientes y facetas.

Azken Artikuluak

Últimas entradas

Cerrado desde 2019, el Bosque de Oma vuelve a la vida en una ubicación cercana a la original.
2019tik itxita, Omako Basoa jatorrizkotik gertu birpiztu da.
¿Prefieres Rolls o Mercedes? Ya no hay que elegir, ambas marcas tienen museo dedicado en Euskadi
Nahiago duzu Rolls edo Mercedes? Dagoeneko ez da aukeratu behar, bi markek museo dedikatua dute Euskadin

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!