Ondare
Lagunak

Ondare-elkartea gure ondarea ezagutu, zabaldu eta zaintzeko.

Comunidad para conocer, difundir y conservar nuestro patrimonio.

Zer da Ondare Lagunak?

¿Qué es Ondare Lagunak?

Ondare Lagunak elkarteak gure ondarea ezagutu, zabaldu eta kontserbatzea du helburu, baita arlo horretan lan egiten duten eta ondareaz alderdi eta alderdi guztietan gozatzen duten eragileei laguntzea ere.

Ondare Lagunak es una comunidad cuyo objetivo es conocer, difundir y conservar nuestro patrimonio, así como ayudar a los agentes que trabajan en este ámbito y disfrutan del patrimonio en todas sus vertientes y facetas.

Azken Artikuluak

Últimas entradas

Inaugurada en Barakaldo Orkonera Lutxana Bilduma, la nueva sede del depósito de patrimonio industrial mueble del Gobierno Vasco. Orkonera Lutxana Bilduma inauguratu da Barakaldon, Eusko Jaurlaritzaren industria-ondare higigarriaren gordailuaren egoitza berria.
Visitamos el valle de Aezkoa donde se guardan una buena colección de hórreos // Aezkoa bailara bisitatuko dugu, non garai bilduma ederra gordetzen den