Ondare
Lagunak

Ondare-elkartea gure ondarea ezagutu, zabaldu eta zaintzeko.

Comunidad para conocer, difundir y conservar nuestro patrimonio.

Zer da Ondare Lagunak?

¿Qué es Ondare Lagunak?

Ondare Lagunak elkarteak gure ondarea ezagutu, zabaldu eta kontserbatzea du helburu, baita arlo horretan lan egiten duten eta ondareaz alderdi eta alderdi guztietan gozatzen duten eragileei laguntzea ere.

Ondare Lagunak es una comunidad cuyo objetivo es conocer, difundir y conservar nuestro patrimonio, así como ayudar a los agentes que trabajan en este ámbito y disfrutan del patrimonio en todas sus vertientes y facetas.

Azken Artikuluak

Últimas entradas

Históricamente se han diseñado diversos sistemas para defender la frontera del Bidasoa. El Fuerte de Guadalupe fue el bastión de uno de los últimos proyectos.
Historikoki, Bidasoaren muga defendatzeko hainbat sistema diseinatu dira. Guadalupeko gotorlekua azken proiektuetako baten gotorlekua izan zen.

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!