Ondare Lagunak

blog

Si se conoce, se valora. Si se valora, se protege.

Ezagutzen bada, baloratu egiten da. Baloratzen bada, babestu egiten da.

Este año se celebra la L edición de la Semana Coral Vizcaína, el certamen coral más emblemático para los coralistas vizcaínos
Aurten Bizkaiko Abesbatzen Astearen L edizioa ospatuko da, Bizkaiko koralistentzako abesbatzen saiorik kuttuena
Siguiendo el modelo de la catedral de Vitoria, es posible visitar el Quejana mientras se realizan las necesarias obras de acondicionamiento y restauración
Gasteizko katedralaren ereduari jarraituz, posible da Kexaa bisitatzea beharrezko egokitze- eta zaharberritze-lanak egiten diren bitartean
Históricamente se han diseñado diversos sistemas para defender la frontera del Bidasoa. El Fuerte de Guadalupe fue el bastión de uno de los últimos proyectos.
Historikoki, Bidasoaren muga defendatzeko hainbat sistema diseinatu dira. Guadalupeko gotorlekua azken proiektuetako baten gotorlekua izan zen.

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!