Ondare Lagunak

blog

Si se conoce, se valora. Si se valora, se protege.

Ezagutzen bada, baloratu egiten da. Baloratzen bada, babestu egiten da.

Cerrado desde 2019, el Bosque de Oma vuelve a la vida en una ubicación cercana a la original.
2019tik itxita, Omako Basoa jatorrizkotik gertu birpiztu da.
¿Prefieres Rolls o Mercedes? Ya no hay que elegir, ambas marcas tienen museo dedicado en Euskadi
Nahiago duzu Rolls edo Mercedes? Dagoeneko ez da aukeratu behar, bi markek museo dedikatua dute Euskadin

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!