Aldapan gora! Funiculares vascos

Los funiculares de Euskadi ofrecen una experiencia única: vistas panorámicas y un recorrido por nuestra historia

Colaboración

Los funiculares han sido un medio de transporte fundamental desde principios del siglo XX, al facilitar el transporte a zonas de difícil acceso. Actualmente, además de seguir cumpliendo su función original, nos permiten disfrutar de vistas panorámicas únicas y recorrer lugares de gran interés histórico y natural.  ¿Cuantos conoces?

Funikularrak funtsezko garraiobidea izan dira XX. mendearen hasieratik, iristeko zailak diren lekuetarako garraioa errazten baitute. Gaur egun, jatorrizko funtzioa betetzen jarraitzeaz gain, ikuspegi panoramiko paregabeez gozatzeko eta interes historiko eta natural handiko lekuak zeharkatzeko aukera ematen digute. Zenbat ezagutzen dituzu?

Funicular de Igeldo

El primer funicular que se construyó en Euskadi fue el del monte Igeldo en San Sebastián. Fue inaugurado en 1912 y su construcción y financiación corrió a cargo de la misma empresa que edificaba el parque de atracciones en la parte alta de Igeldo. Al igual que habían hecho anteriormente en el Tibidabo, Barcelona, la solución que se adoptó para facilitar el acceso de sus clientes a la zona de ocio fue la construcción de un funicular.

Con un trazado de 312 metros de longitud conseguían salvar los 151 metros de desnivel que separaban las estaciones de Ondarreta e Igeldo. Terminada la concesión por 99 años que se les dio a los promotores, actualmente es propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián.

En el aspecto técnico, fue diseñado por el ingeniero Emilio Huici y para su funcionamiento se equipó con maquinaria de la empresa suiza Von Roll.

Igeldoko funikularra

Euskadin eraiki zen lehen funikularra Donostiako Igeldo mendikoa izan zen. 1912an inauguratu zen, eta Igeldoko goialdean jolas-parkea eraikitzen zuen enpresa berak finantzatu zuen. Aurretik Tibidabon (Bartzelona) egin zuten bezala, bezeroak aisialdi-gunera sartzea errazteko hartu zen irtenbidea funikular bat eraikitzea izan zen.

312 metroko trazadurarekin, Ondarreta eta Igeldoko geltokiak banatzen zituzten 151 metroko desnibela gainditzea lortu zuten. Sustatzaileei eman zitzaien 99 urterako emakida amaituta, gaur egun Donostiako Udalaren jabetzakoa da.

Alderdi teknikoari dagokionez, Emilio Huici ingeniariak diseinatu zuen, eta funtzionatzeko Von Roll suitzar enpresako makineriaz hornitu zen.

Funicular de Artxanda

Desde comienzos del siglo XX se estaba valorando en Bilbao la mejor forma de unir la villa con la parte alta del monte Artxanda donde existía una zona de ocio. Para tal cometido se proyectó un tren de cremallera, pero la iniciativa no prosperó por falta de financiación.

Hubo que esperar a 1915 para que entrara en funcionamiento el funicular de Artxanda promovido por el donostiarra Evaristo San Martín. De esta forma se salvaban los 226 metros que separaban el barrio de Castaños y Artxanda. Este caso también se eligió la empresa Von Roll de Berna para el suministro de la maquinaria.

Aunque en su origen fue un proyecto privado, la quiebra de la empresa gestora permitió que fuera adquirido por el Ayuntamiento de Bilbao.

Desde su comienzo ha tenido 2 periodos en los que el funicular no ha estado operativo. Durante la Guerra Civil, sus instalaciones fueron bombardeadas por lo que quedó fuera de servicio recuperando su actividad en 1938.

Además, en 1976 tuvo lugar un accidente durante unos trabajos de mantenimiento. que lo dejó inactivo hasta 1983. Un fallo en los frenos hizo caer el vagón superior hasta la parada inferior con 4 operarios dentro. 3 de ellos consiguieron saltar en marcha, pero el cuarto tuvo que ser rescatado de los escombros tras el impacto. Fue trasladado al hospital y pudo recuperarse.

Si te interesa conocer más sobre este funicular, puedes apuntarte a las visitas guiadas gratuitas que se realizan todos los primeros sábados de mes a las 10:00. Mas información aquí.

Artxandako funikularra

XX. mendearen hasieratik, Bilbon balioesten ari ziren hiribildua Artxanda mendiaren goiko aldearekin lotzeko modurik onena, aisialdirako gune bat baitzegoen bertan. Horretarako kremailera tren bat proiektatu zen, baina ekimenak ez zuen aurrera egin finantziazio faltagatik.

1915 arte itxaron behar izan zen Evaristo San Martín donostiarrak sustatutako Artxandako funikularra martxan jartzeko. Horrela, Castaños eta Artxanda auzoak banatzen zituzten 226 metroak gainditzen ziren. Kasu horretan ere, Bernako Von Roll enpresa aukeratu zen makinak hornitzeko.

Jatorrian proiektu pribatua bazen ere, enpresa kudeatzailearen porrotak Bilboko Udalak erostea ahalbidetu zuen.

Hasieratik bi alditan funikularra ez da martxan egon. Gerra Zibilean, instalazioak bonbardatu zituzten, eta zerbitzuz kanpo geratu zen, 1938an jarduera berreskuratuz.

Gainera, 1976an istripu bat izan zuen mantentze-lan batzuetan, eta 1983ra arte ez zuen martxan jarri berriro. Balazta-akats baten ondorioz, goiko bagoia beheko geltokiraino erori zen, eta barruan 4 langile zeuden. Horietako hiruk martxan salto egitea lortu zuten, baina laugarrena hondakinetatik atera behar izan zuten kolpearen ondoren. Ospitalera eraman zuten eta sendatu ahal izan zen.

Funikular honi buruz gehiago jakin nahi baduzu, hileko lehen larunbatetan, 10:00etan, egiten diren doako bisita gidatuetan eman dezakezu izena. Informazio gehiago hemen.

Funicular de Larreineta

La función del tercer funicular difiere en muchos aspectos de los dos anteriores. Fue promovido por una institución pública, la Diputación Foral de Bizkaia, para dar servicio a los barrios de la zona alta de Trapagaran. De esta forma se pretendía facilitar el acceso tanto de pasajeros como de mercancías a los barrios mineros. Por este motivo se seleccionó un diseño con una plataforma plana y cabina desmontable, que pudiera dar servicio a ambos usos.

El funicular salva un desnivel de 342 metros entre las estaciones de La Escontrilla y Larreineta. Además, su trazado presenta la particularidad de ser en curva para adaptarse mejor al terreno.

Como no podía ser menos, en este caso también se seleccionó a la empresa suiza Von Roll para el suministro de la maquinaria.

Larreinetako funikularra

Hirugarren funikularraren funtzioa, alderdi askotan, aurreko bietatik desberdina da. Erakunde publiko batek sustatu zuen, Bizkaiko Foru Aldundiak, Trapagarango goiko aldeko auzoei zerbitzua emateko. Horrela, bai bidaiariak bai salgaiak meatze-auzoetara sartzea erraztu nahi zen. Hori dela eta, plataforma lau bat eta kabina desmuntagarri bat zituen diseinu bat hautatu zen, bi erabilerei zerbitzua emateko.

Funikularrak 342 metroko desnibela gainditzen du La Escontrilla eta Larreineta geltokien artean. Gainera, trazadurak badu berezitasun bat: bihurgunea da, lurrari hobeto egokitzeko.

Are gutxiago, kasu honetan Von Roll enpresa suitzarra ere hautatu zen makineria hornitzeko.

Igeldo Artxanda Larreineta
Desnivel / Malda
151 m
226 m
342 m
Recorrido / Ibilbide
312 m
770 m
1.179 m
Pendiente media / Batez besteko malda
48,39 %
29,4 %
29 %
Pendiente máxima / Malda maximo
57,9 %
44,98 %
35.9 %
Velocidad / Abiadura
1,5 m/s
5 m/s
2 m/s
Duración trayecto / Ibilbidearen iraupena
3 min
3 min
10 min
Capacidad / Kapazitate
50 personas
70 personas
60 personas

Funicular de Puio

En San Sebastián existió un funicular privado desgraciadamente desaparecido. Fue construido por Pedro Wenceslao Ordoqui para dar servicio a su finca de Puio. Comunicaba la zona alta de la finca, donde se ubicaba la vivienda, con el paso Errondo.

Disponía de una única cabina con capacidad para 6 personas que permitía salvar los 100 metros de desnivel. Se inauguró en 1914 y solo estuvo en funcionamiento unos 20 años. Al iniciarse la Guerra Civil, los propietarios abandonaron la finca y en 1943 el funicular fue desmantelado. Hasta 1997 se conservó la estación inferior, pero los daños provocados ese año por unas lluvias torrenciales provocaron su demolición.

A diferencia de los otros tre funiculares, la maquinaria instalada en Puio pertenecía a la casa alemana Stingler.

Puioko funikularra

Donostian, zoritxarrez desagertutako funikular pribatu bat egon zen. Pedro Wenceslao Ordoquik eraiki zuen Puioko bere finkari zerbitzua emateko. Finkaren goiko aldea, etxebizitza zegoen tokia, Errondo pasabidearekin lotzen zuen.

6 pertsonarentzako kabina bakarra zuen, 100 metroko desnibela gainditzeko. 1914an inauguratu zen, eta 20 urte baino ez zituen eman martxan. Gerra Zibila hasi zenean, jabeek finka utzi zuten eta 1943an funikularra desegin zuten. 1997ra arte beheko geltokia mantendu zen, baina euri-jasek eragindako kalteen ondorioz bota egin zen.

Beste funikularrak ez bezala, Puion instalatutako makineria Stingler etxe alemaniarrarena zen.

Otras recomendaciones:

  • Funicular de Descalzos: En 2008 se inauguró en Pamplona este funicular que une el barrio de Rochapea y con el Casco Antiguo. Salva una diferencia de altura de 50m pasando bajo la muralla.
  • Museo Vasco del Ferrocarril: Una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa.
  • Tren de cremallera de Larrun: Otro sistema de facilitar el acceso a zonas escarpadas.
  • Prototipo UT443: El popular Platanito fue el primer modelo de tren de alta velocidad que se puso a prueba.

Beste gomendio batzuk:

  • Oinutsik funikularra: 2008an inauguratu zen Iruñean Arrotxapea auzoa eta Alde Zaharra lotzen dituen funikularra. Harresiaren azpitik igarotzen den 50 m-ko altuera-aldea gainditzen du.
  • Burdinbidearen Euskal Museoa: Europako trenbide bildumarik onenetakoa.
  • Larrungo kremailera-trena: eremu malkartsuetarako sarbidea errazteko beste sistema bat.
  • UT443 prototipoa: Platanito ospetsua izan zen proban jarri zen abiadura handiko trenaren lehen modeloa.
¡Compártelo!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!