Hórreos de Aezkoa

Visitamos el valle de Aezkoa donde se guardan una buena colección de hórreos // Aezkoa bailara bisitatuko dugu, non garai bilduma ederra gordetzen den

Colaboración

Cuando pensamos en hórreos, instintivamente nos trasladamos a paisajes de Galicia o Asturias. Pero en Euskal Herria los hórreos, garaiak, garaixe, gareak, … también se han utilizado durante siglos (al menos desde época romana), y afortunadamente todavía podemos visitar algunos buenos ejemplares cerca de casa.

Hoy os proponemos una ruta por el valle de Aezkoa donde sobrevive una buena representación de estas construcciones.

Garaietan pentsatzen dugunean, instintiboki Galizia edo Asturiasko paisaietara joaten gara. Baina Euskal Herrian garaiak, garaixe, gareak… mendeetan zehar ere erabili izan dira (erromatarren garaitik behintzat), eta zorionez oraindik ere eredu on batzuk bisita ditzakegu etxetik gertu.

Gaur Aezkoa bailaratik ibilbide bat egitea proposatzen dizuegu, eraikin hauen irudikapen on batek bizirik dirauela.

Uso de los hórreos

Los hórreos eran la despensa de los caseríos. Construidos sobre pilares de piedra, su cometido era guardar los alimentos de la familia de la humedad y roedores, principalmente el grano. Los alimentos se almacenaban en grandes arcas, en valdas o colgados de las vigas.

Garaien erabilera

Garaiak baserrietako despentsa ziren. Harrizko pilareen gainean eraikiak, hezetasunaren eta karraskarien familiako elikagaiak gordetzea zuten helburu, batez ere alea. Elikagaiak kutxa handietan, apaletan edo habeetatik zintzilik biltzen ziren.

Declive de los hórreos

La introducción del cultivo del maíz provocó su decadencia a partir del siglo XVII. El maíz se adaptaba mejor a nuestro clima húmedo y desplazó a las cosechas de trigo. Pero no permitía su almacenamiento en arcas, y requería amplios espacios aireados para su secado, condiciones que no cumplía el hórreo. Esto motivó el comenzó un proceso de decadencia, y cambio de usos en el mejor de los casos.

Garaien gainbehera

Artoa lantzeak XVII. mendetik aurrera gainbehera ekarri zuen. Artoa hobeto egokitzen zen gure klima hezera, eta gari-uztak lekuz aldatu zituen. Baina ez zuen uzten kutxetan biltegiratzen, eta lehortzeko aireztatutako espazio zabalak behar zituen, garaiak betetzen ez zituen baldintzak. Gainbehera prozesu bat hasi zen, eta erabilera aldaketa kasurik onenean.

Los hórreos del valle de Aezkoa

En el valle de Aezkoa, se pueden visitar 15 de los 22 hórreos que todavía se conservan en Navarra. Están construidos con planta cuadrangular y cubierta a dos aguas. En Aezkoa se utilizaba la parte entre pilates como estercolero para evitar que en invierno se helara el grano. Dada su singularidad e importancia histórica están declarados Bien de Interés Cultural.

Aezkoa ibarreko garaiak

Aezkoa bailaran, Nafarroan oraindik gordetzen diren 22 garaietatik 15 bisita daitezke. Oinplano lauangeluarra eta bi isurkiko estalkia dute. Aezkoan, pilates arteko zatia ongarritegi gisa erabiltzen zen, neguan alea izoztu ez zedin. Bere berezitasun eta garrantzi historikoagatik, Interes Kulturaleko Ondasun izendatuta daude.

¡Compártelo!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!