Quejana, abierto por obras

Siguiendo el modelo de la catedral de Vitoria, es posible visitar el Quejana mientras se realizan las necesarias obras de acondicionamiento y restauración
Gasteizko katedralaren ereduari jarraituz, posible da Kexaa bisitatzea beharrezko egokitze- eta zaharberritze-lanak egiten diren bitartean

Colaboración

Entre las numerosas torres medievales de la tierra de Ayala, destaca por su importancia la de Quejana. No cabe esperar menos de la casa de una de las familias más destacados e influyentes de la Edad Media en Álava, los Ayala.

Aiarako lurraldeko Erdi Aroko dorre ugarien artean, Kexaakoa nabarmentzen da bere garrantziagatik. Ezin da gutxiago itxaron Arabako Erdi Aroko familia nabarmen eta eragingarrienetako baten etxetik, Aiaratarren etxetik.

Tierra de Ayala

La valle de Ayala ha sido un territorio administrativamente independiente de Álava y Bizkaia hasta 1842, que quedó definitivamente integrada en la provincia de Álava.

Según la leyenda recogida por Lope García de Salazar, esta zona era tierra despoblada entre Castilla y Bizkaia. En una visita del rey Alfonso VI, al ver el valle desde las peñas de Sierra Salvada, preguntó quien era su dueño. Al saber que no tenía dueño, el conde Lope Vela se ofreció a poblarla a lo que el rey respondió “Pues áyala” (tuya es), convirtiéndose en el primer señor de Ayala.

Lo cierto es que Ayala ya aparece mencionada en documentos anteriores al reinado de Alfonso, por lo que su origen sigue siendo incierto.

Aiarako Lurraldea

Aiara harana Arabatik eta Bizkaitik administratiboki independentea izan da 1842ra arte, Arabako probintzian integratu zen behin betiko.

Lope García de Salazarrek jasotako legendaren arabera, eremu hori Gaztela eta Bizkaia artean hutsik zegoen lurra zen. Alfonso VI.a erregearen bisita batean, Gorobel mendilerrotik harana ikustean, haren jabea nor zen galdetu zuen. Jaberik ez zuela jakitean, Lope Vela kondeak bere burua eskaini zuen hura jendeztatzeko, eta erregeak erantzun zion: «Pues, áyala» (zurea da), eta Aiarako lehen jauna bihurtu zen.

Egia esan, Aiara Alfonsoren erregealdia baino lehenagoko dokumentuetan ere aipatzen da, eta, beraz, oraindik ere jatorria ez da ziurra.

Conjunto monumental de Quejana

Para gestionar el territorio, en el siglo XIV, Fernán Pérez de Ayala mandó construir su casa solar en Quejana. Se construyó un conjunto monumental formado por:

  • el palacio fortificado, residencia de los Ayala y que actualmente acoge el Museo de Arte Sacro
  • el convento de las Madres Dominicas
  • la iglesia de San Juan Bautista
  • la torre, alberga la capilla funeraria de la Virgen del Cabello. Contiene los sepulcros del canciller Pedro López de Ayala y su mujer Leonor de Guzmán, y los de los padres del canciller, Elvira Álvarez de Ceballos y Fernán Pérez de Ayala.

Kexaako monumentu-multzoa

Lurraldea kudeatzeko, XIV. mendean, Fernán Pérez de Ayalak Kexaan bere oinetxea eraikitzea agindu zuen. Monumentu-multzo bat eraiki zen, honako hauek osatua:

  • jauregi gotortua, Aiaratarren egoitza eta gaur egun Arte Sakratuaren Museoa hartzen duena.
  • Ama Domingotarren komentua
  • San Joan Bataiatzailearen eliza
  • dorrea, Ilearen Ama Birjinaren hileta kapera dago. Pedro López de Ayala kantzilerraren eta haren emazte Leonor de Guzmanen hilobiak daude, baita kantzilerraren guraso Elvira Álvarez de Ceballos eta Fernán Pérez de Ayalaren hilobiak ere.

Canciller mayor de Castilla

Durante la Edad Media, la familia Ayala se convirtió en una de las más influyentes tanto de Álava como Gipuzkoa y Castilla, destacando principalmente la figura de Pedro López de Ayala (1332-1407).

Pedro fue educado en Toledo y Aviñón y muy pronto se puso al servicio de la corte castellana donde llegó a mediar en conflictos europeos y a ocupar puestos políticos muy relavantes, entre ellos el de Canciller Mayor de Castilla (algo parecido a un primer ministro actual).

El canciller también destacó como poeta y cronista de varios reyes.

Gaztelako kantziler nagusia

Erdi Aroan, Aiara familia eragin handienetakoa izan zuen Araban, Gipuzkoan eta Gaztelan, eta Pedro López de Ayala (1332-1407) nabarmendu zen batez ere.

Pedro Toledon eta Avignonen hezi zuten, eta laster Gaztelako gortearen zerbitzura jarri zen. Bertan, Europako gatazketan bitartekari lanak egitera eta oso postu politiko harrigarriak betetzera iritsi zen, besteak beste, Gaztelako Kantziler Nagusiarena (gaur egungo lehen ministro baten antzeko zerbait).

Kantzilerra poeta eta zenbait erregeren kronikari gisa ere nabarmendu zen.

Pedro López de Ayala
Pedro López de Ayala

Declive de los Ayala

Pero toda la influencia conseguida por la familia desapareció tras la Guerra de las Comunidades (1520-1522). Durante este conflicto entre la corona de Castilla y algunas ciudades, el señor de Ayala, Pedro López de Ayala (descendiente del canciller), tomo parte por el bando comunero.

Tras la derrota de las comunidades, la corona le confiscó a Pedro gran parte de sus bienes por rebeldía.

Aiaratarren gainbehera

Baina familiak lortutako eragin guztia Komunitateen Gerraren ondoren desagertu zen (1520-1522). Gaztelako koroaren eta zenbait hiriren arteko gatazka horretan, Aiarako jaunak, Pedro López de Ayalak (kantzilerraren ondorengoak), alderdi komunitariotik hartu zuen parte.

Komunitateen porrotaren ondoren, koroak bere ondasunen zati handi bat konfiskatu zion Pedrori, errebeldiaz.

De Ayala a Chicago

Uno de los elementos más destacables de Quejana es el retablo gótico que preside la capilla funeraria de la Virgen del Cabello. Esta obra fue pintada en siglo XIV, y en ella se representa la historia de Jesucristo y de la Virgen con los Ayala como testigos relevantes.

Pero el lienzo que vemos actualmente es una copia. El retablo original fue mal vendido en 1913 por las dominicas, y después de varias idas y venidas hoy ocupa un lugar prominente en la colección del Art Institute of Chicago.

Aiaratik Chicagora

Kexaako elementu aipagarrienetako bat Ileko Ama Birjinaren hil kaperako erretaula gotikoa da. Obra hau XIV. mendean margotu zen, eta bertan Jesukristoren eta Ama Birjinaren historia irudikatzen da, Aiaratarrak lekuko garrantzitsu gisa hartuta.

Baina orain ikusten dugun mihisea kopia bat da. Jatorrizko erretaula gaizki saldu zuten domingotarrek 1913an, eta hainbat joan-etorriren ondoren, gaur egun leku nabarmena du Art Institute of Chicagoko bilduman.

Abierto por obras

Dada la relevancia del conjunto monumental de Quejana, en 2022 la Diputación Foral de Álava compró los inmuebles iniciando una serie de restauraciones y mejoras que posibilitaran el conocimiento del mismo. Siguiendo el exitoso modelo de la restauración de la catedral vieja de Vitoria, mientras se realizan estos trabajos, se han comenzado a realizarse visitas guiadas que permiten visitar parte de los edificios, así como la evolución de los trabajos.

Si te interesa apuntarte a las visitas puedes hacerlo en este enlace.

Obretan eta irekita

Kexaako monumentu-multzoaren garrantzia dela eta, 2022an, Arabako Foru Aldundiak higiezinak erosi zituen, eta hainbat zaharberritze eta hobekuntza egin zituen, hura ezagutzeko. Gasteizko katedral zaharra zaharberritzeko eredu arrakastatsuari jarraiki, lan horiek egiten diren bitartean, bisita gidatuak egiten hasi dira, eraikinen zati bat eta lanen bilakaera bisitatzeko aukera ematen dutenak.

Bisitetan izena eman nahi baduzu, esteka honetan egin dezakezu.

Kexaa monumento multzoa

Kexaa Entitatea, 24

Quejana/Kexaa, Araba/Álava
email
web

Transporte público / Garraio publikoa:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Suscríbete a nuestras publicaciones

jarraiguzu!