Ajuria: De los arados a Lehendakaritza / Goldetatik Lehendakaritzara

El entorno de Araia posee uno de los paisajes industriales más importantes de Euskadi. La fundición Ajuria y Urigoitia fue la mayor empresa de maquinaria agrícola del estado
Araiako inguruak Euskadiko industria-paisaia garrantzitsuenetako bat du. Ajuria y Urigoitia fundizioa estatuko nekazaritzako makineria enpresarik handiena izan zen