Quejana, abierto por obras

Quejana, Capilla Virgen del Cabello / Kexaa, Ileko Ama Birjinaren kapera

Siguiendo el modelo de la catedral de Vitoria, es posible visitar el Quejana mientras se realizan las necesarias obras de acondicionamiento y restauración
Gasteizko katedralaren ereduari jarraituz, posible da Kexaa bisitatzea beharrezko egokitze- eta zaharberritze-lanak egiten diren bitartean

Igartza, un conjunto muy monumental

Patio palacio Igartza

El Conjunto monumental de Igartza es uno de las joyas poco conocidas del Goierri guipuzcoano.
Igartzako Monumentu Multzoa Gipuzkoako Goierriko bitxi ezezagunetako bat da.

Munibe: Un palacio de película / Film-jauregia

Palacio Munibe jauregi

El palacio Munibe que en otros tiempos acogió condes y emperatrices, a falta de otro uso, actualmente sirve de escenario cinematográfico
Munibe jauregia, garai batean kondeak eta enperatrizak hartu zituena, gaur egun, beste erabilera baten faltan, zinema-agertoki gisa erabiltzen da