Fuerte de Guadalupe, el vigía de Txingudi

Fuerte de Guadalupe - Patio

Históricamente se han diseñado diversos sistemas para defender la frontera del Bidasoa. El Fuerte de Guadalupe fue el bastión de uno de los últimos proyectos.
Historikoki, Bidasoaren muga defendatzeko hainbat sistema diseinatu dira. Guadalupeko gotorlekua azken proiektuetako baten gotorlekua izan zen.